Regulamin NLP wiosna 2019

 • INFORMACJE OGÓLNE
 • REGULAMIN NADWIŚLAŃSKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ, WIOSNA 2019
 • W celu zgłoszenia drużyny do Nadwiślańskiej Ligi Piłkarskiej, jest czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kapitana/kierownika zespołu i dostarczenie go osobiście do organizatora przed startem rozgrywek lub odesłanie skanu na adres email: ligatbg@gmail.com.
 • Zgłoszenie drużyny do Nadwiślańskiej Ligi Piłkarskiej jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu przez każdego uczestnika. Każda drużyna ma obowiązek wytypować jedną osobę (kierownik, kapitan), która będzie odpowiedzialna za kontakt na linii zespół – organizator.
 • System rozgrywek w danym sezonie jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
 • PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA NADWIŚLAŃSKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ
 • Mecze rozgrywane będą na boisku Orlik.
 • Czas trwania jednego meczu to 2×25 minut.
 • Każdy mecz będzie prowadzony przez licencjonowanego sędziego z możliwie najwyższymi uprawnieniami.
 • Drużyny muszą posiadać jednolite stroje piłkarskie wraz z unikatowymi numerami. W każdym meczu może wystąpić jeden zawodnik bez numeru (nie dotyczy bramkarza), ale musi on posiadać koszulkę w tym samym kolorze co reszta zespołu.
 • Wszystkie decyzje sędziego muszą być bezwzględnie akceptowane przez zawodników.
 • Operator kamery jest jednocześnie asystentem sędziego, ale tylko w przypadku wyjścia piłki za linie boczną boiska. (Sygnalizuje on uniesioną ręką wyjście piłki, ale nie decyduje o kierunku).
 • W sytuacji, gdzie obie drużyny mają ten sam/podobny kolor strojów, sędzia dokonuje losowania, które decyduje o tym, która drużyna zakłada „znaczniki”.
 • Podczas trwania meczu zawodnicy rezerwowi danej drużyny ustawieni są wyłącznie za swoją bramką. Tam również odbywają się zmiany.
 • Zawodnik ukarany żółtą kartką, odbywa karę za swoją bramką.
 • Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów.
 • O kolejności w tabeli decyduje kolejno:
  – większa liczba punktów
  – bezpośredni pojedynek (w przypadku 3 lub więcej drużyn decyduje mała tabela)
  – bilans bramek
  – bramki strzelone
  – losowanie
 • Każda drużyna może zgłosić do rozgrywek nie więcej niż 20 zawodników.
 • Każdy zawodnik występujący w NLP gra na swoją odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz inne sytuacje losowe.
 • Każdy zawodnik musi mieć ukończone 16 lat. (Jeżeli zawodnik nie ma ukończonych 18 lat, wymagana jest zgoda na piśmie od prawnego opiekuna).
 • Na obiekcie sportowym obowiązuje zakaz całkowitego spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 • W NLP mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w klubach pod szyldem PZPNu.
 • A, B klasa – bez ograniczeń
  Klasa Okręgowa – bez ograniczeń
  IV liga – maksymalnie dwóch zawodników zgłoszonych do kadry zespołu.
 • Weryfikacja każdego zgłoszonego zawodnika na podstawie przynależności klubowej będzie bardzo szczegółowo sprawdzana. Dany zawodnik będzie weryfikowany na podstawie rundy wiosennej sezonu 2018/2019 i od tego momentu liczyć się będzie jego przynależność klubowa. Jeżeli w danym zespole będzie przekroczony limit zawodników, lub wystąpi w jakimkolwiek meczu zawodnik z III,II, I ligi lub Ekstraklasy, każdy mecz będzie traktowany jako walkower 5:0 na korzyść drużyny przeciwnej.
 • Możliwość zgłoszenia nowego zawodnika, przysługuje drużynie do 3. kolejki, ale pod warunkiem, że liczba osób nie przekroczyła 20. Nie ma możliwości dopisywania nowych zawodników po przekroczeniu liczby 20 osób zgłoszonych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wizerunków zawodników na filmach, zdjęciach oraz w opisach w celach promocji ligi oraz relacjonowania meczów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych.
 • Każdy zawodnik NLP powinien na każdym meczu posiadać dokument tożsamości. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia i zweryfikowania tożsamości każdego zawodnika przed meczem, w trakcie meczu oraz po zakończeniu meczu.
 • Jeżeli weryfikacji zawodnika chce dokonać drużyna przeciwna, to taki wniosek musi być zgłoszony do sędziego lub organizatora tylko przez kapitana drużyny i nie później niż do zakończenia spotkania.   Zawodnik poddany weryfikacji musi okazać dowód tożsamości organizatorowi lub kapitanowi drużyny przeciwnej w czasie 15 minut od zakończenia meczu. Jeżeli w tym czasie zawodnik nie będzie chciał okazać dowodu tożsamości lub nie będzie go posiadał, to będzie traktowany on jako nieuprawniony do gry i mecz będzie zweryfikowany jako walkower 5:0 na korzyść drużyny przeciwnej.
  Jeżeli zawodnik z przyczyn losowych nie posiada dokumentu tożsamości na dany mecz to ten fakt musi być zgłoszony do organizatora PRZED meczem, a przy ewentualnej konfrontacji ten fakt nie spowoduje walkowera dla przeciwnika tylko w przypadku gdy dokument zostanie dostarczony i okazany organizatorowi w czasie nie dłuższym niż 8 dni.
 • ZASADY BOISKOWE
 • Mecze rozgrywane 2×25 minut + ewentualnie, czas doliczony przez sędziego.
 • Mecze rozgrywane na boisku „Orlik”.
 • Bramki o wymiarach 5m x 2 m.
 • Na boisku w każdej drużynie jednocześnie przebywa 5 zawodników z pola oraz 1 bramkarz, wyraźnie odróżniający się kolorystycznie od reszty zespołu.
 • Drużyna ma prawo do opóźnienia meczu maksymalnie 5 minut tylko z powodu braku wystarczającej ilości zawodników. Do rozpoczęcia meczu potrzeba jest minimum 5 zawodników (4+1). Jeżeli po upływie 5 minut od planowanego rozpoczęcia meczu dana drużyna nie będzie posiadała wystarczającej ilości zawodników do gry to mecz będzie traktowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.
 • Zabrania się grania zawodnikom w biżuterii, oraz częściach garderoby narażających przeciwnika na niebezpieczeństwo.
 • Zawodnik, który krwawi musi opuścić boisko
 • Mecze rozgrywane będą piłką nr 5 przystosowaną do sztucznej nawierzchni.
 • Kapitan zespołu musi być wyróżniony opaską na ramieniu i tylko on ma prawo do rozmowy z sędzią.
 • Kapitan każdej drużyny odpowiada za ławkę rezerwowych. Na ławce rezerwowych przebywać mogą jedynie osoby uprawnione do gry w danym meczu. Jeżeli w trakcie meczu sędzia dostrzeże niesportowe zachowania z ławki rezerwowych, a nie jest w stanie zidentyfikować winnego zawodnika, to odpowiedzialność za przewinienie przejmuje kapitan, który zostanie ukarany karą indywidualną w zależności od powagi przewinienia (żółta lub czerwona kartka).
 • Strefy zmian znajdują się za swoimi bramkami. Zmiany dokonywane mogą być w każdym momencie meczu a ich ilość może być nieograniczona, ale w tej kolejności, że najpierw zawodnik musi opuścić pole gry (w strefie zmian), a dopiero później może wejść zawodnik rezerwowy. Jeżeli ta procedura nie zostanie zachowana, to sędzia zarządzi rzut wolny pośredni, wykonywany z miejsca w którym była piłka przed przerwaniem gry, a zawodnik wchodzący przedwcześnie zostanie ukarany żółtą kartką. Drużyna gra w osłabieniu przez 2 min.
  Jeżeli procedura zmiany została przeprowadzona źle podczas przerwy w grze, o ewentualnych sankcjach karnych decyduje sędzia biorąc pod uwagę m.in. przerwanie płynności w grze i możliwość szybkiego wznowienia, kontynuowania gry przez jeden z zespołów.
  Jeżeli zaistnieje przypadek pojawienia się na boisku większej liczby zawodników nieuprawnionych np. 2, 3, to kapitan drużyny decyduje, który z nich będzie ukarany napomnieniem a drużyna grać będzie  w osłabieniu przez 2 minuty.
  Odstępstwem od powyżej zasady zmiany zawodników w strefie za swoimi bramkami, jest jedynie przypadek zgłoszenia do sędziego przez zawodnika schodzącego zejścia w innym miejscu niż strefa zmian w przypadku kontuzji.
 • Jeżeli w momencie przerwania gry piłka znajdowała się w polu karnym, to rzut wolny pośredni wykonywany będzie z linii pola karnego.
  Jeżeli sędzia nie jest w stanie zweryfikować, który zawodnik wszedł na boisko zanim opuścił go współpartner i przerwał grę to żółtą kartkę otrzymuje kapitan zespołu.
 • Zawodnicy mogą występować w obuwiu piłkarskim typu lanki oraz turfy. Zakaz gry w obuwiu typu „wkręty”.
 • Rzut od bramki (RB) wykonywany jest przez bramkarza ręką poprzez wyrzut piłki za własne pole karne lub wykop z ziemi również za własne pole karne. W przypadku, gdy piłka nie opuści pola karnego lub piłkę dotknie inny zawodnik zanim go opuściła, sędzia zarządzi powtórkę RB.
 • Auty zza linii bocznej wykonywane są nogą. Piłka w momencie wykopu przez zawodnika musi znajdować się za linią boczną lub jakąkolwiek częścią obwodu na linii bocznej. Jeżeli piłka całym obwodem będzie na polu gry, aut przyznaje się drużynie przeciwnej.
 • Gra wślizgiem w bliskim kontakcie z przeciwnikiem, czyli w zasięgu gry jest zabroniona. Jeżeli wślizg wykonany jest w promieniu 2 metrów od przeciwnika, a zagranie to wyraźnie naraża na niebezpieczeństwo rywala, sędzia zarządza rzut wolny pośredni. Jeżeli zdarzenie miało miejsce w polu karnym zawodnika „faulującego” to gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim z linii pola karnego. Wślizg, który ma na celu wyłącznie zablokowanie strzału lub podania i wykonany jest w bezpiecznej odległości, nie będzie traktowany jako przewinienie. Gra „wślizgiem” jest uzależniona tylko od interpretacji sędziego! Zakaz gry wślizgiem nie obejmuje bramkarza we własnym polu karnym.
 • Odległość przeciwnika od piłki przy wznowieniu gry wynosi 5 metrów. Każde wznowienie gry (aut, rzut wolny, rzut rożny) można zgłosić sędziemu, że ma być wykonywane na gwizdek. Sędzia wtedy odsuwa mur na dokładną odległość i wznawia grę gwizdkiem. Celowe zablokowanie piłki przez przeciwnika przy takim wznowieniu może być traktowane jako niesportowe zachowanie i karane wykluczeniem 2 min.
 • Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 • Wszystkie inne przypadki rozstrzygane są na podstawie Przepisów Gry w Piłkę Nożną.
 • SANKCJE KARNE
 • Żółta kartka – Kara dwuminutowa, ODLICZANA OD MOMENTU WZNOWIENIA GRY. Zawodnik odbywa karę w swojej strefie zmian i tylko z tego miejsca może powrócić na boisko. Druga żółta kartka dla tego samego zawodnika oznacza wykluczenie (czerwona kartka). Jeżeli żółtą kartkę otrzymuje zawodnik rezerwowy to boisko na dwie minuty opuszcza jeden ze współpartnerów ukaranego zawodnika. Strata bramki nie powoduje uzupełnienia składu.
 • Jeżeli drużyna otrzyma trzecią karę, zanim dwie poprzednie upłynęły to kara odliczana jest od momentu wejścia jednego zawodnika z wcześniejszej kary. Nie może być sytuacji, kiedy w zespole jest  3 zawodników na placu gry.
 • Jeżeli zawodnik po strzelonej bramce zdejmie koszulkę mając na celu tylko fetowanie bramki, bez prowokowania przeciwnika oraz innych uczestników meczu, nie zostanie on napomniany żółtą kartką.
 • Zawodnik po otrzymaniu 3,5,6,7,8 itd. żółtej kartki w danym sezonie, nie może wystąpić w kolejnym meczu (1 mecz zawieszenia).
 • Czerwona kartka – oznacza wykluczenie zawodnika z meczu i konieczność gry w osłabieniu przez  5 minut. Strata bramki w osłabieniu powoduje uzupełnienie składu do 6 zawodników. Zawodnik wykluczony nie może przebywać na ławce rezerwowych.
 • Zawodnik, który otrzymuje bezpośrednią czerwoną kartkę podlega karze zawieszenia w następnych meczach według przykładowego taryfikatora. Organizator zastrzega sobie, że może on zmniejszyć lub zwiększyć karę, poprzez konsultację z sędzią na temat danego zdarzenia, lub przy pomocy materiału wideo.
 • – Jeżeli zawodnik zatrzymuje przeciwnika za koszulkę, popycha, podstawia nogę, zagrywa piłkę ręką, pozbawia jednocześnie realnej szansy na zdobycie bramki w wyniku toczącej się gry („akcja ratunkowa”) itp. to taka czerwona kartka nie będzie skutkowała karą w kolejnych meczach.
  – Jeżeli zawodnik dopuszcza się poważnego rażącego faulu na nogi lub ciało przeciwnika (w trakcie gry, w walce o piłkę) – kara zawieszenia to MINIMUM 1 mecz.
  – Jeżeli zawodnik dopuszcza się gwałtownego, agresywnego zachowania (w trakcie gry lub w przerwie                      w grze) względem sędziego, przeciwnika, organizatora, kibica – kara zawieszenia to MINIMUM 2 mecze,                  a maksymalnie całkowite wykluczenie z ligi.
  – Jeżeli zawodnik naruszy nietykalność cielesną sędziego lub organizatora – wykluczenie z NLP na okres ustalony przez organizatora.
 • Organizator zastrzega, że jeżeli drużyna notorycznie łamie regulamin NLP, może zostać w trakcie sezonu wykluczona z rozgrywek.
 • Pozostałe sytuacje nt. żółtych i czerwonych kartek rozstrzygane są na podstawie Przepisów Gry  w Piłkę Nożną.
 • WALKOWERY
 • W celu uniknięcia dużej ilości walkowerów, kapitan lub kierownik muszą szczegółowo zaznajomić zespół z regulaminem.
 • Jeżeli drużyna występuje tylko w 5 osobowym składzie i zawodnik otrzyma w trakcie meczu czerwoną kartkę, sędzia w tym momencie kończy mecz. Jeżeli wynik z boiska jest bardziej satysfakcjonujący dla zespołu przeciwnego niż 5:0, to utrzymany zostaje wynik z boiska włącznie ze statystykami indywidualnymi.
 • Jeżeli w danym meczu wystąpi zawodnik niezgłoszony do rozgrywek, odbywający karę za nadmiar żółtych lub czerwonych kartek – mecz będzie zweryfikowany jako walkower 5:0 dla drużyny przeciwnej. Statystyki z tego meczu nie będą brane pod uwagę. Wyjątek stanowi czerwona kartka, która kwalifikuje się       z powagi przewinienia na zawieszenie danego zawodnika.
 • Każde niestawienie się drużyny na mecz skutkuje walkowerem. Drużyna, która po raz trzeci nie stawia się na wyznaczonym meczu, automatycznie zostaje wykluczona z rozgrywek bez możliwości odzyskania kosztów wpisowego. Jeżeli drużyna zostanie wykluczona z rozgrywek to żaden zawodnik, który był zgłoszony do tego zespołu nie może zagrać w innym zespole w tym samym sezonie.
 • Jeżeli dana drużyna rozegrała minimum 50% planowanych meczów, wyniki i statystyki z jej udziałem zostaną utrzymane, a pozostałe mecze zakończą się walkowerami 5:0 na korzyść drużyny przeciwnej.
 • Jeżeli drużyna, która nie rozegrała 50% meczów zostanie z różnych powodów wykluczona  z rozgrywek, to wszystkie mecze z jej udziałem będą anulowane, a wyniki oraz statystyki nie będą brane pod uwagę.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Obowiązkiem każdego uczestnika NLP, jest zapoznanie się z regulaminem oraz przestrzeganie go.
 • Organizator ma pełne prawo do zmiany regulaminu w trakcie rozgrywek, jeśli uzna to za stosowne i polepszy to funkcjonowanie ligi.
 • Każdy zawodnik przystępujący do rozgrywek powinien w trosce o swoje zdrowie i bezpieczeństwo poddać się badaniom lekarskim orzekającym prawidłowy stan zdrowia i zdolność do wysiłku podczas meczu. W razie nieszczęśliwych wypadków, kontuzji lub innych losowych zdarzeń, organizatorzy NLP nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnych. Każdy zawodnik musi mieć tego świadomość oraz ubezpieczyć się we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków.
 • Regulamin rozgrywek jest jedyną i najważniejszą formą prawną ligi. Na podstawie regulaminu podejmowane są wszystkie decyzje dotyczące rozgrywek.
 • Stowarzyszenie Nadwiślańska Liga Piłkarska

Leave a Reply