MIEJSCE ROZGRYWEK

Boisko Orlik
ul. Sienkiewicza 215
39-400 Tarnobrzeg
(osiedle Mokrzyszów)

WIDOK I WJAZD Z GŁÓWNEJ DROGI